Náhradní členská schůze

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

NÁHRADNÍ  ČLENSKOU  SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat ve středu

13.11. 2019 v 17.15  hodin v Hasičské zbrojnici TOUŽIMSKÁ čp. 51, Praha 9, Letňany

Členská schůze je svolána pro případ, že řádná členská schůze svolaná na 30.10. 2019 nebude usnášeníschopná. Program jednání je zachován.

PROGRAM :

  1. zahájení, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  2. kontrola usnesení minulého shromáždění delegátů

  3. zpráva představenstva o činnosti za rok 2018

  4. ekonomická zpráva – úhrada ztráty za rok 2018

  5. zpráva kontrolní komise

  6. různé

  7. diskuse a závěr

Materiály k projednávaným bodům si členové družstva mohou vyzvednout v sídle družstva v den konání schůze v čase od 8 do 12 hod a od 13 do 17 hod, nebo je obdrží přímo v místě jednání (v případě, že je na svolané řádné členské schůzi již neobdrželi).

Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

V Praze – Letňanech 10.10. 2019

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 283 92 13 02, 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz

 Verze ke stažení/tisku