Mimořádná členská schůze

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat v pondělí

14.2. 2022 v 18.00 hodin v sídle Stavebního bytového družstva AVIA Běloveská 656, Praha  9 – Letňany

PROGRAM :

  1. zahájení, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  2. informace k personální situaci v kanceláři družstva

  3. schválení návrhu představenstva, týkají se vyřešení situace vzniklé podáním výpovědí všech zaměstnanců zajišťujících správu SVJ a BD na základě uzavřených smluv s SBD Avia

  4. různé

  5. diskuse a závěr

Děkujeme předem za účast, pro usnášeníschopnost členské schůze musí být přítomno minimálně 23 členů družstva. V případě, že se nedostaví potřebný počet členů do 18.30. hod, schůze se nebude konat a platí pozvánka na náhradní členskou schůzi konanou dne 28. 2. 2022.

_______________________________ _______________________________
Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

V Praze – Letňanech  29.1. 2022

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 283 92 13 02, 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz