Náhradní mimořádná členská schůze

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

NÁHRADNÍ   MIMOŘÁDNOU  ČLENSKOU  SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat v pondělí

28. 2. 2022 v 18.00  hodin v sídle Stavebního bytového družstva AVIA, Běloveská 656, Praha 9, Letňany

Členská schůze je svolána pro případ, že řádná členská schůze svolaná na 14. 2. 2022 nebude usnášeníschopná. Program jednání je zachován.

PROGRAM :

  1. zahájení, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  2. informace k personální situaci v kanceláři družstva

  3. schválení návrhu představenstva, týkají se vyřešení situace vzniklé podáním výpovědí všech zaměstnanců zajišťujících správu SVJ a BD na základě uzavřených smluv s SBD Avia

  4. různé

  5. diskuse a závěr

Děkujeme předem za účast.

Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

V Praze – Letňanech 29. 1. 2022

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 283 92 13 02, 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz