Ekonomická oblast

Průběžná činnost

 • vedení podvojného účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. v platném znění
 • kontrola faktur a příprava převodních příkazů
 • evidence vlastníků jednotek a nájemců družstevních bytů
 • evidence úhrad a pohledávek a oznámení statutárním orgánům
 • mzdová agenda
 • vypracování návrhu předpisu nákladů na jednotky

Činnosti čtvrtletní

 • upomínání nedoplatků
 • čtvrtletní účetní výstupy

Činnost roční

 • vypracování účetní závěrky vč. příloh
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmu pro družstva
 • roční vyúčtování úhrad za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků