Naše cíle

Principem provádění naší správy je respektování právní subjektivity spravovaného subjektu (bytového družstva či společenství vlastníků jednotek). Smlouvy se všemi dodavateli služeb pro subjekt jsou uzavřeny mezi dodavatelem těchto služeb a spravovaným subjektem. Veškeré platby uživatelů spravovaných bytů i nebytových prostor (vlastníků u SVJ a členů družstva- nájemců bytů) jsou připisovány výhradně na účet tohoto subjektu. Naše družstvo jako správce nemá přístup k finančním prostředkům subjektu (pokladna, banka). Spravovaný subjekt má konečné rozhodnutí zda využije námi předložené nabídky od prověřených dodavatelů na opravy, provoz, údržbu či rekonstrukci.

Zajišťování správy od našeho družstva je o vzájemné komunikaci mezi nám jako správcem a spravovaným subjektem. Naším záměrem je spolupráce s dalšími subjekty v lokalitě našeho sídla. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci a budování vzájemné důvěry.