Organizačně právní oblast

  • evidence bytů a nebytových prostor a právního postavení uživatelů
  • sepsání nájemních smluv
  • obstarávání právních záležitostí
  • posuzování smluv s dodavateli pro subjekt
  • evidence nájmů nebytových prostor
  • vedení spisové agendy subjektu
  • zpracování odpovědí soudům, notářům ve věci členství v družstvu
  • zajišťování podkladů pro úvěrové smlouvy
  • zprostředkování pojistných smluv