Privatizační a realitní činnost

  • vypracování prohlášení vlastníka a vložení na katastr
  • vypracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví a vložení do katastru nemovitostí
  • pomoc při založení družstva a SVJ
  • vypracování návrhu stanov
  • vypracování písemností k podání návrhu na zápis do rejstříku
  • převzetí nemovitosti od bývalého správce či vlastníka
  • zajištění znaleckých posudků, sepsání darovacích a kupních smluv
  • zpracování přiznání k daně z nemovitostí a daně darovací a z převodu nemovitostí