Provozně technická oblast

  • vedení provozní dokumentace k domu
  • organizace údržby a domu s využitím vybraných a prakticky ověřených dodavatelů
  • pomoc při plánování údržby a oprav
  • styk s dodavateli stavebních prací
  • organizační zajištění služeb pro bydlení např. dodávka tepla, el. energie, TV, SV a odvoz odpadu
  • zpracování podkladů pro vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů
  • zajištění odečtu měřidel pro vyúčtování
  • zajištění povinných revizí technických zařízení ve spravovaném objektu
  • zajištění odstranění havárii v domech
  • zajištění úklidu domu