Organizační schéma

Členská schůze

Členská schůze je dle Zákona č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích (ZOK) nejvyšším orgánem družstva. Je svolávána zpravidla jednou ročně a svolává ji představenstvo. Pro jednání tohoto orgánu platí jednací řád, který byl schválen v souladu se stanovami družstva.

Představenstvo

Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost odpovídá shromáždění delegátů. Funkční období činí pět let.

Předseda představenstva

Zdeněk Šlejtr

Místopředseda představenstva

Ing. Jaromír Ježek

Členové představenstva

JUDr. Anna Císařová

Ing. Milan Březina, CSc

Kontrolní komise

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Funkční období je pětileté.

Členové kontrolní komise – Ing. Jiří Benetka CSc, Ing. Stanislav Pokorný, ing. Radka Zemanová

Kancelář družstva

Kancelář družstva je výkonnou složkou správy a je jmenována rozhodnutím představenstva družstva. Předseda představenstva je pracovníkem družstva, řídí její činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně-právním.