Členská schůze

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

ČLENSKOU  SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat v pondělí

28. 11. 2022 v 18.00  hodin v sušárně domu Dudkova 339 (1.PP), Praha 9, Letňany

PROGRAM :

  1. zahájení, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  2.  kontrola usnesení minulého shromáždění delegátů

  3.  zpráva představenstva o činnosti za rok 2021 a části roku 2022
  4. ekonomická zpráva – úhrada ztráty za rok 2021
  5.  zpráva kontrolní komise
  6. návrh představenstva na další směřování družstva – rozšíření předmětu podnikání dle čl.51, odst.1, písm e) Stanov
  7. různé
  8. diskuse a závěr

Materiály k projednávaným bodům si členové družstva mohou vyzvednout od 17:30 hodin v místě konání schůze či je obdrží přímo na členské schůzi.

Děkujeme předem za účast, pro usnášeníschopnost členské schůze musí být přítomno minimálně 22 členů družstva. V případě, že se nedostaví potřebný počet členů do 18.30 hod, schůze se nebude konat a platí pozvánka na náhradní členskou schůzi konanou dne 13.12. 2022.

Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

V Praze – Letňanech 26. 10. 2022

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 283 92 13 02, 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz

Ke stažení s Google Docs zde