Členská schůze 2018

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

ČLENSKOU  SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat ve středu

14.11. 2018 v 18.15 hodin v sídle Stavebního bytového družstva AVIA Běloveská 656, Praha  9 – Letňany

PROGRAM :

  1. zahájení, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  2. kontrola usnesení minulého shromáždění delegátů
  3. zpráva představenstva o činnosti za rok 2017
  4. ekonomická zpráva – úhrada ztráty za rok 2017
  5. zpráva kontrolní komise
  6. volba členů představenstva a kontrolní komise
  7. různé
  8. diskuse a závěr

Materiály k projednávaným bodům si členové družstva mohou vyzvednout v sídle družstva v den konání schůze v čase od 8 do 12 hod a od 13 do 18 hod, nebo je obdrží přímo na členské schůzi.

Děkujeme předem za účast, pro usnášeníschopnost členské schůze musí být přítomno minimálně 35členů družstva. V případě, že se nedostaví potřebný počet členů do 18.30. hod, schůze se nebude konat a platí pozvánka na náhradní členskou schůzi konanou dne 28.11. 2018.

_______________________________ _______________________________
Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

 

V Praze – Letňanech  22.10. 2018

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 283 92 13 02, 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz

Verze ke stažení/tisku