Náhradní členská schůze

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat v pondělí

29.5. 2024 v 18:00 hodin

ve školní jídelně ZŠ Tupolevova, Dobratická 525, Praha  9 – Letňany

 

Členská schůze je svolána pro případ, že řádná členská schůze svolaná na 13.5.2024  nebude usnášeníschopná. Program jednání je zachován

 

PROGRAM :

 

  1. zahájení, volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu
  2. kontrola usnesení minulého shromáždění delegátů
  3. zpráva představenstva o činnosti za rok 2023 a části roku 2024 s výhledem do budoucna
  4. ekonomická zpráva – rozdělení zisku za rok 2023
  5. zpráva kontrolní komise
  6. projednání návrhu představenstva na revokaci usnesení členské schůze ze dne 31.5.2023
  7. různé
  8. diskuse a závěr

 

 

Materiály k projednávaným bodům si členové družstva mohou vyzvednout od 17:30 hodin v místě konání schůze, nebo je obdrží přímo při konání schůze (v případě, že je na svolané řádné členské schůzi již neobdrželi).

 

_______________________________ _______________________________
Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

V Praze – Letňanech  8.4. 2024

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz