Náhradní členská schůze

STAVEBNÍ  BYTOVÉ  DRUŽSTVO

AVIA  PRAHA

199 00     Běloveská  656,  Praha – Letňany

POZVÁNKA

Vážení družstevníci, zveme Vás na

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Stavebního bytového družstva AVIA Praha, které se bude konat v pondělí

13.12. 2022 v 18.00 hodin v sušárně domu Dudkova 339 (1.PP), Praha  9 – Letňany

PROGRAM :

  1. zahájení, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  2.  kontrola usnesení minulého shromáždění delegátů

  3.  zpráva představenstva o činnosti za rok 2021 a části roku 2022
  4. ekonomická zpráva – úhrada ztráty za rok 2021
  5.  zpráva kontrolní komise
  6. návrh představenstva na další směřování družstva – rozšíření předmětu podnikání dle čl.51, odst.1, písm e) Stanov
  7. různé
  8. diskuse a závěr

Materiály k projednávaným bodům si členové družstva mohou vyzvednout od 17:30 hodin v místě konání schůze, nebo je obdrží přímo při konání schůze (v případě, že je na svolané řádné členské schůzi již neobdrželi).

_______________________________ _______________________________
Zdeněk Šlejtr Ing. Jaromír Ježek
předseda družstva místopředseda představenstva

V Praze – Letňanech  26.10. 2022

Obch. Rejstřík Městského soudu v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 20 č. účtu : 27-9112420297/0100
Tel. : 283 92 13 02, 608 95 00 55 IČ : 00 03 46 65
slejtr@sbdavia.cz www.sbdavia.cz

Ke stažení s Google Docs zde